ZELTA DAIĻRADIETIS

Nominācija dejotājiem, kuri ar neizsīkstošu enerģiju spējuši nest ansambļa vārdu un veltīt sevi Daiļrades pilnveidošanai

Elizabete Laiviņa

Elizabete Laiviņa

A grupa

2020

Jānis Klindžāns

Jānis Klindžāns

D grupa

2019

Reinholds Švarcs

Reinholds Švarcs

A grupa

2019

Elīna Purlāce

Elīna Purlāce

D grupa

2018

Paula Pērkone

Paula Pērkone

A grupa

2017

Ineta Vīksna

Ineta Vīksna

D grupa

2020

Dina Rozenblate

Dina Rozenblate

D grupa

2019

Aleksis Jarockis

Aleksis Jarockis

D grupa

2018

Viktorija Juzefoviča

Viktorija Juzefoviča

A grupa

2018

Gatis Konrads

Gatis Konrads

D grupa

2017

Raita Celma

Raita Celma

2020

Lidija Avotiņa

Lidija Avotiņa

A grupa

2019

Baiba Grobiņa

Baiba Grobiņa

A grupa

2018

Linda Pucēna

Linda Pucēna

D grupa

2017

Kristaps Pelēkais

Kristaps Pelēkais

A grupa

2017

Jānis Klindžāns

Jānis Klindžāns

D grupa

2019

Dina Rozenblate

Dina Rozenblate

D grupa

2019

Lidija Avotiņa

Lidija Avotiņa

A grupa

2019

Reinholds Švarcs

Reinholds Švarcs

A grupa

2019

Elīna Purlāce

Elīna Purlāce

D grupa

2018

Aleksis Jarockis

Aleksis Jarockis

D grupa

2018

Baiba Grobiņa

Baiba Grobiņa

A grupa

2018

Viktorija Juzefoviča

Viktorija Juzefoviča

A grupa

2018

Gatis Konrads

Gatis Konrads

D grupa

2017

Linda Pucēna

Linda Pucēna

D grupa

2017

Kristaps Pelēkais

Kristaps Pelēkais

A grupa

2017

Paula Pērkone

Paula Pērkone

A grupa

2017