Deju ansamblis „Daiļrade” ar ražošanas apvienības “Daiļrade” direktora Valda Grimzes atbalstu tika dibināts 1990. gada 14. novembrī. Līdz 2011. gada nogalei to vadījusi ansambļa dibinātāja Silva Štelfa, Valsts Deju ansambļa “Daile” soliste.

No 2012. gada janvāra ansambli vada mākslinieciskā vadītāja, Dziesmu un deju svētku virsvadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne.

Ansamblis sekmīgi konkurē ar tradīciju un pieredzes bagātiemtautas deju ansambļiem, gūstot augstus panākumus deju konkursos un tautas deju skatēs, kā arī pārstāvot Latviju dažādos augstākālīmeņa pasākumos ārzemēs:

 • 2015. gadā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā organizētajā “Zaļās nedēļas” atklāšanas ceremonijā (Vācija, Berlīne);
 • Latvijas valsts kultūras un tūrisma prezentācijā (Ķīna, Pekinā).

Kopš dibināšanas brīža, ansamblis ir piedalījies visos Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos. Deju ansambļa „Daiļrade” A un D grupas ir XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Lielās balvas ieguvējas (2018.), kas ir augstākais Latvijas apbalvojums tautas skatuviskajā mākslā. Tāpat XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos finālkonkursā ansamblis  ieguvis 1. vietu valstī, kļūstot par svētku laureātu 

Pasaules koru olimpiādes, kas 2014. gadā notika Rīgā, atklāšanas ceremonijai horeogrāfs Agris Daņiļevičs ar grupas “Elektrofolk” mūziku Deju ansamblim “Daiļrade” radīja latviešu skatuviskās dejas jauna horeogrāfiskā žanra numurus “Jāņu nakti lietus lija” un “Aiz Daugavas vara dārzs”.Šis horeogrāfiskais stāsts piecēlis kājās ne vien vairāku tūkstošu starp[tautisku publiku Arēnā “Rīga”, bet arī skatītājus Ķīnā, prestižajā Pekinas operas namā, Lietuvas deju šovā “Kadagys”, arī starptautiskas augsta līmeņa žūrijas dažādos konkursos. Pasaules līmeņa nozares profesionāļi apgalvo, ka ansamblis veiksmīgi rāda skatuviskās dejas nākotnes attīstības ceļu, un pauž savu gandarījumu, ka tāds ir atrasts. 

Abas dejas “Jāņu nakti lietus lija” un “Aiz Daugavas vara dārzs” tika izdejotas starptautiskajā profesionālo horeogrāfu un izpildītāju konkursā “Rīgas pavasaris 2017”, kurā Agris Daņiļevičs ieguva 1.vietu, bet Deju ansambļa “Daiļrade” dejotāji saņēma žūrijas galveno balvu par profesionālu un mākslinieciski augstvērtīgu sniegumu.

2016. gada ansambļa 25. jubilejā tika sagatavots horeogrāfisks  jaundarbs – deju uzvedums, kura mērķis ir akcentēt latvisko identitāti, tautas deju tradīcijas, parādīt ansambļa nākotnes redzējumuun tānākotnes attīstības vīziju, kur būtiskākais ir nostiprināt folkbaleta žanra attīstību Latvijā un arī pasaulē, veicinot mūsdienīgu tautas mākslas interpretējumu.

 1. Deju ansambļa “Daiļrade” izaugsmi veicinājušas tā mākslinieciskās vadītājas un tādi deju pedagogi kā Andis Staļevskis, Juris Lainis, Andris Bergmanis, Ignats Ančāns, Intars Jundze, Zane Teikmane, Vladimirs Ponomarjovs, Kontantīns Koļesņikovs un Antons Freimans, koncertmeistares Alvīne Eriņa un Sarmīte Plaude.

  Pieaugot dejotāju interesei un sastāvam, kolektīvs ir kļuvis lielāks un pēctecības rezultātā tajā izveidojies jauns dejotāju sastāvs D grupā (vidējā paaudze), kas ikgadu ar izciliem rezultātiem sevi piesaka ikgadējās tautas deju skatēs, dažādos valsts mēroga pasākumos.Patreiz ansamblī darbojas ap 80 dejotāju, divās dažāda vecuma grupās:

  • A grupā – ap 50 jauniešiem no 18 līdz 30 gadiem;
  • D grupā – vairāk kā 30 dejotāju no 30 līdz 45 gadiem.

  Deju ansambļa “Daiļrade” repertuārā ir gan ansambļa “Zelta fonda” dejas, gan vairākas, īpaši “Daiļradei” radītas jaunrades dejas, kuras jau ir guvušas atzinību lokāla mēroga un starptautiska līmeņa koncertos, Latvijas jaunrades deju konkursos. Šīs dejas ir nozīmīgas ikvienam “Daiļrades” dejotājam un ne tikai, daudzas no tām ir iekļautas kopdejošanas repertuārā un pat Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos. Kas zina, varbūt tās kļūs par daļu no tautas kultūrmantojuma, bet viens ir skaidrs jau šodien, ka tās spilgti pārstāv jauno, dejas nozarei nozīmīgo stilu – folkbaletu.

  Kolektīvs par būtisku uzskata ne tikai dejas mākslinieciskās kvalitātes celšanu profesionālu dejas pedagogu vadībā, bet caur latviešu nācijas vērtībām un identitāti cenšas veicināt cilvēkos vienotības sajūtu, savas patības apzināšanos, kultūras attīstīšanu.

Mīļie dejotāji, vēlos jūs uzrunāt ar Valērija Mironova vārdiem: „Lai deja palīdz mums saprast sevi un cilvēkus blakus, saskatīt acīm neredzamo un saklausīt to, ko apslāpējusi ikdiena, izturēt dzīves sitienus un nesalūzt.

Deja ir mūsu baznīca, kurā cilvēkam, neatkarīgi no vecuma, dota iespēja mākslas burvībā atgūt pašam sevi.”

Mēs kopā veidojam „Daiļradi”.

Iveta Pētersone-Lazdāne

Sasniegumi

A GRUPA

2023. gads

29.04. – folkbaleta  izrādes “CIK SAULES MŪSOS” horeogrāfi Liene Grava, Reinis Rešetins saņem Dejas balvu nominācijā “Skatuviskās tautas dejas horeogrāfe/-s”

05.03. – XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” un lielkoncerta “Balts” deju kolektīvu koprepertuāra skate (Rīgas pilsētas tautas deju kolektīvu skate) – Iegūta augstākā pakāpe

17.06. – XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Deju kolektīvu Fināla konkursā iegūta 1.vieta

2019. gads

03.03. – Augstākā pakāpe (Rīgas pilsētas tautas deju kolektīvu skate)

– Iegūta augstākā pakāpe

28.04. – GRAND PRIX par latviešu skatuviskās tautas dejas tradīciju turpināšanu un augsti māksliniecisku izpildījumu un 1.vieta izpildītāju konkursā (XVBērnu un jauniešu starptautiskais horeogrāfijas konkurss Rīgas Pavasaris 2019)

2019. gada 14. jūlijs – 2. vieta (IX Starptautiskā tautas deju festivāla “Sudmaliņas” konkurss)

2017. gads

28.02. XX Jaunrades deju konkurss

23.04. Children and Youth international choregraphy competition „Rīgas Pavasaris 2017”:

–       1.vieta profesionālo horeogrāfu grupā (A.Daņiļevičs)

–       Grand prix DA Daiļrade par profesionālu un augsti māksliniecisku izpildījumu

30.04. Gatavošanās Latvijas 100 gades XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem – 1.gada repertuāra apguves pārbaudes skate:

– Iegūta Augstākā pakāpe

14.05. Grupas “Iļģi” jubilejas koncerts Arēnā Rīga

17.07. / 15.08. Deju izrāde “CIEŠI, CIEŠI” Piņķos un Raunā

2015. gads

15.01. Pasaulē lielākās lauksaimniecības izstādes “International Green Week” atklāšana, Berlīnē, Vācijā

05.04. ES Prezidentūras pārstāvniecības koncerts Ķīnā, Pekinas Nacionālā Skatuves mākslas centrā“Melnā pērle”

04.05. Rīgas pilsētas A grupu deju kolektīvu lielkoncerts “Dod man spēku, dod man laiku”,Ķīpsalā

23.05. Deju uzvedums „Pavasara nakts mistērijas”, Valkā

28.06. VIII Ziemeļu Baltijas valstu Dziesmu svētku noslēguma koncerts Mežaparka estrādē, Rīga

2013. gads

Novembris. Deju izrāde “No zobena saule lēca” Ķīpsalas hallē, rīgā

24.02. XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Deju kolektīvu skate:

–       Augstākā pakāpe Tautas mākslas centra “Mazā ģilde” Deju ansamblim “Daiļrade” – 64,5 punkti

Jūlijs. XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Deju kolektīvu konkurss:

–       Pirmā vieta Tautas mākslas centra “Mazā ģilde” Deju ansamblim “Daiļrade” – 19,1 punkts

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki

2021. gads

16.03. – folkbaleta izrādes “CIK SAULES MŪSOS” mūzika ir nominēta “Zelta Mikrofons 2021” kategorijā “Tautas vai pasaules mūzikas albums”

29.04. – izrāde “Dzersim kāzas trīs dieniņas. Dziedāsim. Dancosim.” saņēma Dejas balvu nominācijā “Skatuviskās tautas dejas iestudējums vai notikums”

2018. gads

25.02. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju  lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra apguves skate:

– Iegūta augstākā pakāpe

22.04. Children and Youth international choregraphy competition„Rīgas Pavasaris 2018”:

– 1.vieta tautas deju kategorijā

03.06. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju kolektīvu finālā:

– Iegūta LIELĀ BALVA (labākais deju kolektīvs A grupā)

17.-19.11. Multimediālā deju lielizrāde Abas Malas, Arēna Rīga

2016. gads

21.02. – 13.03. KADAGYS tautas deju televīzijas šovs Lietuvā

28.03. “CIEŠI, CIEŠI” Daiļradei – 25 Dailes teātrī, Rīgā

15.05. Deju uzveduma “Gredzenus mijot” repertuāra pārbaudes skate:

– Iegūta Augstākā pakāpe

28.04. TDA svētki “GREDZENUS MIJOT”, Cēsis

24.10. V. Ponomarjovam 65, Dailes teātrī, Rīgā

19.11. – 20.11. Deju izrāde “No zobena saule lēca”, Ķīpsalā

2014. gads

25.01. Jaunrades deju konkurss Valmierā:

– iegūta 1.vieta

22.03. Latvijas izcilāko deju kolektīvu koncerts “Rīga dimd Liepājā”, Liepāja

20.06. – 22.06. Deju lieluzvedums “Lec, saulīte!” Mežaparka estrādē, Rīgā

09.07. – 13.07. Pasaules koru olimpiādes lielkoncerti Mežaparka estrādē un Arēnā Rīga, Rīgā

Starptautiskie braucieni

2015 – Pekina – LV prezidentūras ietvaros. Koncerts NCPA.

2015 – Berlīne – International Green Week 2015

2019. gads

03.03. – Augstākā pakāpe (Rīgas pilsētas tautas deju kolektīvu skate)

– Iegūta augstākā pakāpe

28.04. – GRAND PRIX par latviešu skatuviskās tautas dejas tradīciju turpināšanu un augsti māksliniecisku izpildījumu un 1.vieta izpildītāju konkursā (XVBērnu un jauniešu starptautiskais horeogrāfijas konkurss Rīgas Pavasaris 2019)

2019. gada 14. jūlijs – 2. vieta (IX Starptautiskā tautas deju festivāla “Sudmaliņas” konkurss)

2018. gads

25.02. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju  lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra apguves skate:

– Iegūta augstākā pakāpe

22.04. Children and Youth international choregraphy competition„Rīgas Pavasaris 2018”:

– 1.vieta tautas deju kategorijā

03.06. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju kolektīvu finālā:

– Iegūta LIELĀ BALVA (labākais deju kolektīvs A grupā)

2017. gads

28.02. XX Jaunrades deju konkurss

23.04. Children and Youth international choregraphy competition „Rīgas Pavasaris 2017”:

–       1.vieta profesionālo horeogrāfu grupā (A.Daņiļevičs)

–       Grand prix DA Daiļrade par profesionālu un augsti māksliniecisku izpildījumu

30.04. Gatavošanās Latvijas 100 gades XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem – 1.gada repertuāra apguves pārbaudes skate:

– Iegūta Augstākā pakāpe

14.05. Grupas “Iļģi” jubilejas koncerts Arēnā Rīga

17.07. / 15.08. Deju izrāde “CIEŠI, CIEŠI” Piņķos un Raunā

2016. gads

21.02. – 13.03. KADAGYS tautas deju televīzijas šovs Lietuvā

28.03. “CIEŠI, CIEŠI” Daiļradei – 25 Dailes teātrī, Rīgā

15.05. Deju uzveduma “Gredzenus mijot” repertuāra pārbaudes skate:

– Iegūta Augstākā pakāpe

28.04. TDA svētki “GREDZENUS MIJOT”, Cēsis

24.10. V. Ponomarjovam 65, Dailes teātrī, Rīgā

19.11. – 20.11. Deju izrāde “No zobena saule lēca”, Ķīpsalā

2015. gads

15.01. Pasaulē lielākās lauksaimniecības izstādes “International Green Week” atklāšana, Berlīnē, Vācijā

05.04. ES Prezidentūras pārstāvniecības koncerts Ķīnā, Pekinas Nacionālā Skatuves mākslas centrā“Melnā pērle”

04.05. Rīgas pilsētas A grupu deju kolektīvu lielkoncerts “Dod man spēku, dod man laiku”,Ķīpsalā

23.05. Deju uzvedums „Pavasara nakts mistērijas”, Valkā

28.06. VIII Ziemeļu Baltijas valstu Dziesmu svētku noslēguma koncerts Mežaparka estrādē, Rīga

2014. gads

25.01. Jaunrades deju konkurss Valmierā:

– iegūta 1.vieta

22.03. Latvijas izcilāko deju kolektīvu koncerts “Rīga dimd Liepājā”, Liepāja

20.06. – 22.06. Deju lieluzvedums “Lec, saulīte!” Mežaparka estrādē, Rīgā

09.07. – 13.07. Pasaules koru olimpiādes lielkoncerti Mežaparka estrādē un Arēnā Rīga, Rīgā

2013. gads

Novembris. Deju izrāde “No zobena saule lēca” Ķīpsalas hallē, rīgā

24.02. XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Deju kolektīvu skate:

–       Augstākā pakāpe Tautas mākslas centra “Mazā ģilde” Deju ansamblim “Daiļrade” – 64,5 punkti

Jūlijs. XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Deju kolektīvu konkurss:

–       Pirmā vieta Tautas mākslas centra “Mazā ģilde” Deju ansamblim “Daiļrade” – 19,1 punkts

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki

Starptautiskie braucieni

2015 – Pekina – LV prezidentūras ietvaros. Koncerts NCPA.

2015 – Berlīne – International Green Week 2015

D GRUPA

Izveidota 2016. gadā

2023. gads

29.04. – folkbaleta  izrādes “CIK SAULES MŪSOS” horeogrāfi Liene Grava, Reinis Rešetins saņem Dejas balvu nominācijā “Skatuviskās tautas dejas horeogrāfe/-s”

05.03. – XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” un lielkoncerta “Balts” deju kolektīvu koprepertuāra skate (Rīgas pilsētas tautas deju kolektīvu skate) – Iegūta augstākā pakāpe

17.06. – XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Deju kolektīvu Fināla konkursā iegūta 1.vieta

2019. gads

03.03. – Augstākā pakāpe (Rīgas pilsētas tautas deju kolektīvu skate)

– Iegūta augstākā pakāpe

2019. gada 14. jūlijs – 2. vieta (IX Starptautiskā tautas deju festivāla “Sudmaliņas” konkurss)

2018. gads

Augstākā pakāpe skatē 2018. gada 7.maijā, VEF kultūras namā, Rīgā. 2./3. vieta XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju  lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra apguves skatē:

1.Vieta Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Koncertorganizācijas “AVE SOL” Tautas deju ansambļa “Teiksma” vidējās paaudzes deju kolektīvs – 59,1 punkts

2./3. Vieta – Latvijas Universitātes biedrības “Juventus” vidējās paaudzes deju kolektīvam “Dancis” – 58,3 punkti

2./3. Vieta – Rīgas kultūras un tautas mākslas centra “Mazā ģilde” deju ansamblim “Daiļrade” D grupa – 58,3 punkti

 

03.06. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju kolektīvu finālā:

– Iegūta LIELĀ BALVA (labākais deju kolektīvs D grupā)

 

2021. gads

16.03. – folkbaleta izrādes “CIK SAULES MŪSOS” mūzika ir nominēta “Zelta Mikrofons 2021” kategorijā “Tautas vai pasaules mūzikas albums”

29.04. – izrāde “Dzersim kāzas trīs dieniņas. Dziedāsim. Dancosim.” saņēma Dejas balvu nominācijā “Skatuviskās tautas dejas iestudējums vai notikums”

2017. gads

Augstākā pakāpe skatē 2017. gada 30. aprīlī, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Rīgā.                

Augstākā pakāpe un 3. vieta XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju  lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra apguves skatē:

 1. Vieta – Latvijas Universitātes biedrības “Juventus” vidējās paaudzes deju kolektīvam “Dancis” – 59,5 punkti
 2. Vieta – Rīgas kultūras un tautas mākslas centra “Mazā ģilde” vidējās paaudzes deju kolektīvam “Līgo” – 59,0 punkti
 3. Vieta – Rīgas kultūras un tautas mākslas centra “Mazā ģilde” deju ansamblim “Daiļrade” – 58,7 punkti

2016. gads

Augstākā pakāpe skatē 2016. gada 7.maijā, Vecpiebalgas kultūras namā, Vecpiebalgā.