Deja un tās vidū ES!

Deja un tās vidū ES!

Deja un tās vidū ES!   21 OKTOBRIS, 2017 oktobrī plkst. 18.00 Ādažu Kultūras centrā DA „Daiļrade” kopā ar draugu kolektīviem – TDA „Gatve” (Rīga), TDA „Lielupe” (Jelgava), VPDK „Mana Rotaļa” (Rīga) TDA „Rotaļa” (Rīga), JDK „Sadancis” (Burtnieki), TDA „Vektors”...