XV Deju svētku deju kolektīvu skate

XV Deju svētku deju kolektīvu skate

XV Deju svētku deju kolektīvu skate 27 FEBRUĀRIS, 2013 24.februārī norisinājās XXV Vispārējo Latviešu Dziesmu un XV Deju svētku deju kolektīvu skate, kurā mēs ar 64,5 punktiem ieguvām godpilno 2.vietu, taču mēs jūtamies kā uzvarētāji, jo emocionālā pacilātība un...