Deju uzvedums “Dzersim kāzas trīs dieniņas. Dziedāsim. Dancosim.”